Aan de docent van (voeg hier een vak naar keuze in),

Graag willen wij, de studentjes die u martelt, u via deze weg op de hoogte brengen van onze voortdurende staat van onplezierige spanning. Wij begrijpen dat u, als hooggeëerde docent, niet gebonden hoeft te zijn aan dezelfde kleinzielige regeltjes als wij leerlingen. Immers, wij dienen als brave slaafjes op tijd onze papers, thesissen en andersoortige opdrachten aan u over te dragen. Anders bent u, volledig terecht natuurlijk, gedwongen om ons op onze luie vingertjes te tikken en punten af te trekken (of zelfs volledig niet mee te tellen). Het zou erg dom zijn om te verwachten dat dit soort aardse regels ook voor u behoeven te gelden.

Verschil moet er zijn, en dat is dan ook de reden dat wij leergierige wezens ons op onmenselijke tijden uit bed slepen om de tentamens te gaan maken die u in al uw wijsheid voor ons voorbereidt. Tentamens waar voor arme kindjes als wij vaak een toekomst aan vasthangt. En tentamens welks punten wij vervolgens in stilte dienen af te wachten. Wij dienen ons op deze tentamens voor te bereiden, op tijd op te komen dagen en met de moed der wanhoop antwoorden in te vullen in de hoop die voldoende te bemachtigen. En u, almachtige docent, hoeft alleen maar met de rode pen in de weer.

Vergeeft u ons dat wij niet begrijpen WAAROM u niet vol liefde en enthousiasme uw tijd aan die taak wijdt. Het is immers hard werken om de antwoordvellen van 20 studenten, met hokjes die secuur zijn volgekrast, te voeren aan de machine die het nakijken van multiple-choice tentamens voor u doet. Het is hard werken, met twee docenten voor zo’n 30 man, om de tentamens even rood te kleuren. Ja, u heeft nog andere vakken en onderzoek om uw tijd aan te wijden – grappig, wij ook! Studentjes moeten vaak voor veel vakken tegelijk werk verzetten, leren en inleveren, net als uzelf. U aan de ene kant, wij aan de andere. Vandaar ook ons onbegrip. Onze tentamencijfers bewijzen het immers wel, wij zijn vast niet slim genoeg om te begrijpen wat de redenen zijn dat nakijken zo….lang….moet….duren.

Het is niet alsof dit geen deel uitmaakt van uw takenpakket. Of dat er geen nakijktermijnen gelden voor tentamens. Het is ook heus niet alsof wij verwachten dat u de volgende dag onze cijfers direct bekend kunt maken. Maar goh, het zou toch wel prettig zijn als u ons niet drie weken in opperste spanning zou willen laten zitten. Of erger nog, drie weken en een beetje, want die nakijktermijn is er immers om overschreden te worden. Zucht.

Dus lieve docent, graag verzoeken wij – de arme gemartelde studentjes- u om uzelf toch eens aan dat nakijken te zetten. Zou erg prettig zijn voor onze gemoedsrust.

http://universonline.nl/2013/11/12/lieve-docent/

Advertisements